Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm: tùy theo loại sản phẩm và hợp đồng bảo hiểm.