Bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tai nạn con người

Bạn là học sinh, sinh viên, người lao động, công nhân kỹ sư làm việc tại các công trình, công trường xây dựng,.. phải tiếp xúc và làm việc ở những môi trường có tính chất rủi ro cao. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ chính mình trước những điều bất trắc, tai nạn không lường trước được. Hãy cùng Bảo hiểm tai nạn 24/24 của PVI Sài Gòn để bảo vệ bạn trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

ẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

Bạn là học sinh, sinh viên, người lao động, công nhân kỹ sư làm việc tại các công trình, công trường xây dựng,.. phải tiếp xúc và làm việc ở những môi trường có tính chất rủi ro cao. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ chính mình trước những điều bất trắc, tai nạn không lường trước được. Hãy cùng Bảo hiểm tai nạn 24/24 của PVI Sài Gòn để bảo vệ bạn trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Đảm bảo an toàn về tính mạng và thân thể con người, việc tuân thủ tuyệt đối các quy định an toàn lao động và tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24h là bắt buộc. Theo đó Bảo hiểm tai nạn con người còn là loại hình bảo hiểm bắt buộc tham gia cho các đối tượng là Lao động, công nhân trong các dự án, công trình, công trường xây dựng. Thông tư này áp dụng cho Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nhà thầu tư vấn; Nhà thầu thi công xây dựng....

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

Người Việt Nam hoặc người nước ngoài định cư tại Việt Nam đang học tập làm việc công tác tại Việt Nam
Tuổi từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập làm việc công tác tại Việt Nam nhưng loại trừ các đối tượng sau đây:
 1. Những người đang bị bệnh thần kinh.
 2. Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

PHẠM VI BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Chết do tai nạn.
 • Chi trả bằng số tiền bảo hiểm.
 • Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn.
 • Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và tối đa không quá số tiền bảo hiểm.
 • Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn.
 • Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc theo chi phí thực tế được quy định tại Quy tắc bảo hiểm.
CÁC RỦI RO LOẠI TRỪ BẢO HIỂM:

PVI không bồi thường đối với các trường hợp sau:
 • Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khác, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông;
 • Hành động cố ý tự gây tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp;
 • Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác;
 • Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ;
 • Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm
Mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 tại PVI
 • Mức phí bảo hiểm ưu đãi (giảm 20%)
 • Phí bảo hiểm đồng mức cho mọi ngành nghề lao động
 • Sản phẩm bán lẻ cho từng cá nhân

PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠNHotline Tư Vấn Viên:
0913 852 639

Hãy điền thông tin vào đây, chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn miễn phí cho bạn !!!